Conona is in het land! Wat nu?

Corona-update op donderdag 28 mei.

Alle Chiro-activiteiten blijven tijdelijk afgelast.

Met de genomen maatregelen door onze overheden en de adviezen vanuit Chirojeugd Vlaanderen in het achterhoofd, hebben wij ook extra maatregelen genomen.

Er zullen geen chirozondagen meer doorgaan dit chirojaar. Gelukkig kunnen we het jaar wel op een fantastische manier afsluiten met ons Bivak van 12 tot 21 juli 2020!

Na het goede nieuws van zaterdag 23 mei is de leiding direct in gang geschoten!
Met een aantal vergaderingen en online infosessies vanuit Chirojeugd Vlaanderen is het startschot gegeven om de voorbereidingen te treffen voor een veilig verloop van ons Bivak!
Natuurlijk zal het dit jaar geen gewoon bivak zijn, maar we doen er alles aan om er weer een onvergetelijke 10 dagen van te maken!
Er worden wel enkele aanpassingen gevraagd van ons door de overheid en Chirojeugd Vlaanderen.
Er is al veel werk verricht, maar er staat nog heel wat op de planning de komende dagen en weken.
Voor de leiding is het op dit moment een drukke periode met de laatste lesweken/blok en binnenkort de examens.

Maar wees gerust, de bivakboekjes en alle nodige informatie over de maatregelen die we zullen nemen om het bivak veilig te laten verlopen zullen jullie zeker voor 1 juli ontvangen!

We willen jullie dus graag vragen om nog even geduld te hebben ☺️
Alvast bedankt voor jullie begrip!

En nu dat we zeker weten dat Bivak op een veilige manier kan doorgaan, staat jullie nog maar 1 ding te wachten! INSCHRIJVEN VOOR BIVAK 2020!
Schrijf je online in via het tabblad < (MINI) BIVAK >

Wij volgen de situatie op de voet op en zullen verdere maatregelen treffen indien nodig.
Blijf zeker op de hoogte via onze Facebookpagina, WhatsApp groep voor ouders en deze website.

Bij vragen kan je altijd bij ons terecht via sms, telefoon, facebook, WhatsApp groep of onze website!
Je kan ook altijd de FAQ-pagina van De Ambrassade bekijken:

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders


Hoe kunnen we ondertussen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken?
- Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
- Als je ziek bent, blijf dan thuis en kom zeker niet naar de Chiro.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct weg in een vuilbak.
- Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.​