Coronaproof Chirojaar

Corona-update op dinsdag 27 oktober.


Vanaf vrijdag 23 oktober 2020 geldt code rood voor heel het jeugdwerk!
 

Dit wilt zeggen:

Code rood is de meest ernstige situatie. Slechts een aantal chiroactiviteiten kunnen plaatsvinden en dan nog in een heel beperkte vorm.

 • Wie mag deelnemen?

Iedereen mag deelnemen, behalve:

 • Wie ziek is of ziektesymptomen (hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijkheden met ademen, …) vertoont in de drie dagen vóór de Chiroactiviteit.
 • Als je tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld lijdt aan astma). Tenzij je de toestemming en een attest hebt van je huisarts, ouders of voogd of indien je met medicatie de ziekte onder controle hebt.
  We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.
 • Leden die in het buitenland geweest zijn, volgen de richtlijnen van de overheid (www.diplomatie.belgium.be). We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee om te gaan, het is niet aan de leidingsploeg om dit te controleren.

Jullie, ouders, zijn ervoor verantwoordelijk om uw kind(eren) gezond naar de Chiro te sturen. Zorg dus dat je goed geïnformeerd bent door de maatregelen afgekondigd door onze overheden en door deze infobundel goed na te lezen en bij te houden.

 • Hoe organiseren we onze activiteiten?

Onze wekelijkse chirowerking zal bestaan uit drie bubbels (één bubbel per afdelingsgroep) van maximum 20 personen met leden, leiding en oud-leiding. In deze ‘chirobubbels’ zal de leiding altijd een mondmasker dragen en zullen er, als het weer dit toelaat, altijd buitenactiviteiten worden georganiseerd.

Binnen de chirobubbels houden we ons aan de social distancing en is een mondmasker dragen verplicht bij binnenactiviteiten en sterk aanbevolen bij buitenactiviteiten bij + 12-jarigen als er geen social distancing mogelijk is.

Onze chirobubbels zien er als volgt uit:

 • Één chirobubbel voor de Speelclubs (- 12-jarigen):
  • Maximum 20 personen met social distancing;
  • We organiseren onze activiteiten in de buitenlucht en waar geen social distancing mogelijk is wordt er een mondmasker gedragen;
  • Activiteiten binnen worden vermeden.
 • Één chirobubbel voor de Rakwi’s (- 12-jarigen):
  • Maximum 20 personen met social distancing;
  • We organiseren onze activiteiten in de buitenlucht en waar geen social distancing mogelijk is wordt er een mondmasker gedragen;
  • Activiteiten binnen worden vermeden.
 • Één chirobubbel voor de Keti’s (+ 12-jarigen):
  • Maximum 20 personen met social distancing;
  • We organiseren onze activiteiten in de buitenlucht en waar geen social distancing mogelijk is wordt er een mondmasker gedragen;
  • Activiteiten binnen worden vermeden.

Contact met ouders en andere ‘externen’ (bijvoorbeeld: familieleden die de leden afzetten of ophalen) worden tijdens code rood te allen tijde gemeden. Er wordt voldoende afstand gehouden van de chirobubbels en er wordt altijd een mondmasker gedragen.

 • Welke activiteiten organiseren we?

We vermijden zoveel mogelijk spelletjes en activiteiten waar intensief fysiek contact tussen leden vereist is. Ook zullen we zoveel mogelijk onze activiteiten in de buitenlucht organiseren als het weer dit toelaat.

Activiteiten zullen grotendeels op het chiroterrein plaatsvinden, maar als we ons buiten het chiroterrein begeven, bijvoorbeeld voor een bosspel, zullen we de regels naleven die er op dat moment in de samenleving gelden (bijvoorbeeld altijd een mondmasker op zak hebben en het ook dragen op plaatsen waar veel mensen zijn).

Als het weer te slecht is kan er door de leidingsploeg ook geopteerd worden om de chiroactiviteiten niet fysiek te laten doorgaan, maar in de plaats daarvan een online alternatief aan te bieden.

Naast de aanpassingen van de activiteiten zal er ook veel aandacht worden besteed aan het handenwassen voor en na de activiteiten, voor en na het vieruurtje en na elk toiletbezoek. De binnenruimtes zullen voldoende worden verlucht en er zullen tussen de verschillende activiteiten ook genoeg rustmomenten worden ingepland.

 • Afzetten en ophalen kinderen

In elke fase worden de kinderen afgezet en opgehaald op de parking aan Cité Z, naast onze lokalen in de Lucien Londotstraat 3, 3600 Genk. Als de ouders (of andere familieleden die de kinderen naar de Chiro brengen of komen ophalen) uit de wagen stappen, dienen ze een mondmasker te dragen en zoveel mogelijk afstand te bewaren van de chirobubbel.


Hoe kunnen we ondertussen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken?
- Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
- Als je ziek bent, blijf dan thuis en kom zeker niet naar de Chiro.
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct weg in een vuilbak.
- Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog.
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.​